Kosova Ekonomisi

Kosova ekonomisi büyük ölçüde ticaretin ve hizmetler sektörünün ağırlıkta olduğu bir ekonomidir. Ülke her ne kadar zengin yer altı kaynaklarına sahip olsa da sektörel olarak milli gelirde hizmet ve tarım sektörleri ülke halkının gelir kaynağı durumundadır.

Kosova ekonomisi; %60 ı hizmetler, %20 si tarım ve %20 si de sanayi sektörlerinden oluşmaktadır. Uzun yıllardan beri bölgede bilinçli olarak yatırım yapılmamıştır. Sanayinin temelini oluşturan yer altı kaynaklarının yenileştirilmemiş olması nedeniyle gerekli üretim yapılmamakta ve yetersiz kalmaktadır. Enerji sektöründeki teknik ve finansal sorunlar sanayi gelişimine engel teşkil etmektedir. Diğer taraftan gerek üretimdeki yetersizlikleri gerek küçük bir pazar olması Kosova’nın birçok ürünü ithal etmek zorunda kalmasına sebep olmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir 1.900 Euro’dur.

Kosova İşsizlik Oranı

Enflasyon oranı ise %2,2’dir. İşsizlik oranı %39-41 arasındadır. Milli gelirin %30’unu Almanya ve İsviçre’de yerleşik hayat süren Kosovalı çalışanların göndermiş olduğu dövizler oluşturmaktadır. Ayrıca küresel krizden etkilenen Kosova ekonomisi kişi başı milli gelir oranı olarak dünyada 134.ülkedir. 2011 yılındaki verilere göre kişi başı milli gelir ile hedef pazarlarda tüketim açısından en fakir ülke konumundadır.

Kosova’da işsizlik ve milli gelir rakamları ile halkın yaşayış ve tüketim ihtiyaçları karşılaştırıldığında kayıt dışı ekonomiye yöneldikleri görülür. Önemli boyutta olan kayıt dışı ekonominin halkta büyük oranda nakite dayanan bir varlığın bulunduğu sonucuna varılmaktadır.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram  ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!